Teknolojiler aracılığıyla iletişim

Bu tür bir iletişim, duyusal deneyimi ve psikolojik süreçleri sınırlar: iletişimsel alışveriş, katılanların kimliğinin kaybolma eğiliminde olduğu sosyal bir boşlukta gerçekleşir. Bu da ötekini hayal etme, bekleme ve ona anlam verme ihtiyacını doğurur ki bu da ötekinin düşündüğü gerçeklikle uyuşmayabilir. Günümüz teknolojisi metinsel iletişimin ses ve görüntü ile bütünleşmesini sağlamaktadır, ancak bu bütünleşmeler hiçbir zaman fiziksel etkileşime izin vermeyecektir.

Anonimliğin avantajları:

  • kişinin gerçekliğine uyum sağlar
  • bireyleri düşük düzeyde “sosyal mevcudiyet” yoluyla korur.
  • eleştiri veya reddedilme riskinden kaçınır
  • ifade özgürlüğü tanır